Informace o nás

 

Pěvecký sbor Sboreček z Dubňan působí přibližně od roku 2009 v Dubňanech  v oblasti Moravského Slovácka z regionu Kyjovského Dolňácka, konkrétně jižního Kyjovska. Jeho členkami je desítka mladých dívek a žen, které léta působí nebo působily ve folklórních souborech, tanečních skupinách a ostaních sborech a společně je spojuje láska k hudbě a hezkým písničkám.

Sboreček z Dubňan úzce spolupracuje s Michaelem Strýčkem a jeho cimbálovou muzikou. Michael je také osobou, která stojí za zrodem tohoto sborečku a je autorem většiny hudebních úprav, které má sboreček ve svém repertoáru. Takže Míšo, děkujeme! :) Prvotně se Sboreček začal scházet kvůli vystoupení na Národopisném festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích. Vedení Sborečku v té době zajištovaly Zdeňka Jahodová a Magdalena Ottová. Dalšími a dalšími vystoupeními se Sboreček začal scházet častěji a častěji,  až se postupně začal scházet pravidelně.

V roce  2011 se vedení Sborečku ujala Lubka Vacenovská, která je v současné době uměleckou vedoucí. Díky bohatým zkušenostem Lubky a jejímu uměleckému a hudebnímu nadání se začal Sboreček postupně rozvíjet a rozšiřovat svůj repertoál až do současné podoby. 

Repertoár Sborečku netvoří jenom lidové písně ze Slovácka a okolních regionů, ale i písně jiných žánrů, které byly nacvičené za účelem doprovodu  na svatebních obřadech a v současné době také i na slavnostním aktu Vítání občánků ve městě Dubňany. 

Sboreček z Dubňan je již pravidelně objevuje se svým vystoupením v programech okolních folklórních festivalů (FF Milotice, MFF Mistřín),  s radostí se ale zúčastňují i dalších kulturních akcí:  Parkinsoniádě v Dubňanech, Folklorní dnech v Olympii Brno, Pořad Ženského sboru Tetky z Kyjova "Vyklepaná fajfka" v Kyjově, Tříkrálové koledování v kostele sv. Josefa v Dubňanech a dalších. Postupně se již stal Sboreček také součástí kulturního dění v Dubňanech a zúčastňuje se všech místních akcí a vystoupeních (hody, fašaňk, vánoční koncerty, dožínky, letní slavnosti).

Pětileté výročí činnosti Sboreček oslavil dne 7.12.2014 slavnostním koncertem s tématickým názvem "Z kadého rožku trošku", který se snad stal novou tradicí a začátkem dalších koncertů, tak snad již brzy ;)

V současné době má Sboreček 16 členek.